OBÓZ TANECZNO - WYPOCZYNKOWY ŻERKÓW 2020 - INFORMACJE

WYJAZD – ODPRAWA – 5.07.2021 – PONIEDZIAŁEK 

MIEJSCE ZBIÓRKI: C.H.MARINO WROCŁAW, UL. PAPROTNA 7

(na samym końcu Marino , za żółtym budynkiem widocznym na zdjęciu – tam gdzie w zeszłym roku)

GODZINA ZBIÓRKI:- 12/00

GODZINA ZBIÓRKI W GRUPACH: – 12/30 ( odprawa wstępna)

GODZINA WYJAZDU: 12/45 ( odprawa główna)

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia prosimy Rodziców o nie wchodzenie  z dziećmi do autokaru.

PLANOWANA GODZINA PRZYJAZDU DO ŻERKOWA

14/45-15/45

 

miejsce zbiórki w google maps

OBÓZ POD KONTROLĄ KURATORIUM
NR ZGŁOSZENIA:
[12538/DOL/L-2021]

 

 

PRZYJAZD – ODPRAWA – 14.07.2021 – ŚRODA

MIEJSCE ZBIÓRKI: – ŻERKÓW

GODZINA ZBIÓRKI:- 11/30

GODZINA ZBIÓRKI W GRUPACH: – 12/00

GODZINA WYJAZDU: – 12/30

PLANOWANA GODZINA PRZYJAZDU DO WROCŁAWIA

14/30-15/00

MIEJSCE PRZYJAZDU: C.H. Marino , ul. Paprotna 7

 

ŻERKÓW 2021 – PODZIAŁ NA GRUPY NA CZAS PODRÓŻY (DO AUTOKARU)

GRUPA I – ŁUKASIEWICZ JUSTYNA

 

ARTMAŃSKA HANIA
 
GORAZDOWSKA LENA
 
GRODŹ MAJA 
GULMANTOWICZ NATALIA
 
HORBACZ MAJA
 
JAKUBOWSKA OLA
 
KŁAPKOWSKA KLAUDIA
 
KŁAPOUCH LENA
 
KORNIAK BLANKA
 
MŁODAK AMELIA
 
OLEJNIK HANIA
 
PIÓRKO LENA 
SOŁTOWSKA IGA
 
WESOŁOWSKA MONIKA
 
WOŁYNIEC ZOSIA
 
NAGLER ANTOSIA
 
WOŁODKO ANTOSIA

GRUPA II – KONARZEWSKI JAKUB

 

SAMOSIEJ ERIK
 
GÓRSKI FILIP 
HUPA JAGODA 
MALINOWSKA MAJA
 
MĄDRZYK KACPER
 
SOSIŃSKA NINA
 
CIESIELSKA IDA
 
PIĄTEK JULIA 
CZAJKOWSKA LIDIA
 
IWANOWSKI KACPER
 
RUTKA ANTOSIA
 
LESZCZYŃSKA MAJA
 
SZARO MILENA
 
RÓŻKOWSKI MARCEL

GRUPA III – BUDKIEWICZ ZUZANNA

 

UKLEJA OLIVIER
 
PAZDEJ JULIA 
KŁAK ADAM 
STĘPIEŃ ZOSIA
 
POCIECHA IWO
 
POCIECHA TEO
 
GABARA RÓŻA 
CZUDZIAK LENA
 
KOZŁOWSKA LENA
 
KUC EMILIA 
KROK ZUZIA 
WIESNER-MIESZAŁA ANIA
 
MĘCIŃSKA WIKTORIA
 
KURIATA EWA 
SKULSKA BLANKA

GRUPA IV – JANOŚ PAWEŁ

 

BARANOWSKA MAJA
 
ŻELAZEK AMELIA
 
KRZEMIŃSKA OLA
 
KRZEMIŃSKA WIKTORIA
 
MACIEJEWSKA MAJA
 
MACIEJEWSKA GOSIA
 
ZYBAŁA MILENA
 
JESIOŁOWSKA WIKTORIA
 
JEZIAK MARTYNA
 
NASKRĘCKA AMELIA
 
CHALICKA ZUZIA
 
FERDEK ANTOSIA
 
JĘDRAS WIKTORIA
 
TOMASZEWSKI ALAN
 
NIEBYLSKI MACIEJ
 
DROZDA PATRYCJA
 
WOŹNIAK JAKUB
 
BIEŃCZYK MARYSIA

GRUPA V – NARAJEWSKI JANUSZ

 

CHOMĄT HANIA
 
GELCZYŃSKA OLIWIA
 
KORBIEL ZUZANNA
 
KRASNA MARTA
 
KRÓL MAGDA 
PYCH JANUSZ 
SKUBIŃSKI LUCJUSZ
 
SMIRNO KLAUDIA
 
SZCZERBAK BOLESŁAW
 
ZYSNARSKA JULIA
 
ALBEKIER GABRIEL
 
DEREŃ BLANKA
 
KORGUL DOMINIKA
 
SOFIA

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY WŁAŚCIWE (WYCHOWAWCZE) ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W DNIU PRZYJAZDU

GRUPA I
WYCHOWAWCA
JUSTYNA ŁUKASIEWICZ
telefon: 785-898-302

GRUPA II
WYCHOWAWCA
JAKUB KONARZEWSKI
telefon: 605 – 839-448

GRUPA III
WYCHOWAWCA
ZUZANNA BUDKIEWICZ
telefon: 695-320-545

GRUPA IV
WYCHOWAWCA
PAWEŁ JANOŚ
TEL: 733669239

GRUPA V
WYCHOWAWCA
KIEROWNIK GR. LEGNICA
JANUSZ NARAJEWSKI
TEL: 721-778-721

GRUPA VI
WYCHOWAWCA
KIEROWNIK
ELŻBIETA KWAŚNIK-KIJKOWSKA
TEL: 515-298-001

RATOWNIK MEDYCZNY

ROBERT KACZMAREK

TEL: 721-461-421

DANE OŚRODKA

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE

ŻERKÓW 

UL. JAROCIŃSKA 35

63-210 ŻERKÓW

TELEFON: (62)740-20-82

DANE ORGANIZATORA

 

SPRAWY FINANSOWE – WPŁATY I FAKTURY

Uczniowski Klub Tańca Sportowego “DANCE ACADEMY” ul.Spacerowa 8, 55-095 Mirków

NIP: 896-154-49-69

KONTO: 68-1050-1575-1000-0090-3069-7842

(adres do korespondencji: Marca Polo 33/3 , 51-504 Wrocław

Telefon -Prezes Grzegorz Kijkowski: +48-515-298-003

FAKTURY: do dnia 5.07 – wystawiamy na życzenie faktury proforma. Od 15 do 31 lipca 2021 roku wystawiamy na życzenie faktury. Najlepiej przesłać dane do faktury 2 dni przed końcem obozu – na email: tanieckijkowski@wp.pl,  i odebrać fakturę w dniu przyjazdu (15 lipca ) przy autokarze.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Wrocławska Akademia Tańca 

Marca Polo 33/3 

51-504 Wrocław

NIP: 911-118-40-83

Telefon – Prezes Grzegorz Kijkowski :+48 515-298-003 

Dyrektor Justyna Łukasiewicz : +48 785-898-302

SPRAWY DOTYCZĄCE LEGNICY – STUDIO TAŃCA TAKT LEGNICA

Telefon – Pan Janusz Narajewski : +48 721-778-721

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW

1
ALBEKIER GABRIEL
2
ARTMAŃSKA HANIA
3
BARANOWSKA MAJA
4
BIEŃCZYK MARYSIA
5
CHOMĄT HANNA
6
CIESIELSKA IDA
7
CZUDZIAK LENA
8
DEREŃ BLANKA
9GABARA RÓŻA
10
GELCZYŃSKA OLIWIA
11
GORAZDOWSKA LENA
12GÓRSKI FILIP
13GRODŹ MAJA
14
GULMANTOWICZ NATALIA
15
HORBACZ MAJA
16HUPA JAGODA
17
JAKUBOWSKA OLA
18
JESIOŁOWSKA WIKTORIA
19
JEZIAK MARTYNA
20
KŁAPKOWSKA KLAUDIA
21
KŁAPOUCH LENA
22
KORBIEL ZUZANNA
23
KORGUL DOMINIKA
24
KORNIAK BLANKA
25
KOZŁOWSKA LENA
26
KRASNA MARTA
27KROK ZUZIA
28KRÓL MAGDA
29
KRZEMIŃSKA OLA
30
KRZEMIŃSKA WIKTORIA
31KUC EMILIA
32
LESZCZYŃSKA MAJA
33
MACIEJEWSKA MAJA
34
MACIEJEWSKA MAŁGOSIA
35
MALINOWSKA MAJA
36
MĄDRZYK KACPER
37
MŁODAK AMELIA
38
NIEBYLSKI MACIEJ
39
OLEJNIK HANIA
40PAZDEJ JULIA
41PIÓRKO LENA
42
POCIECHA IWO
43PYCH JANUSZ
44
RÓŻKOWSKI MARCEL
45
SKUBIŃSKI LUCJUSZ
46
SMIRNO KLAUDIA
47
SOŁTOWSKA IGA
48
SOSIŃSKA NINA
49
SZCZERBAK BOLESŁAW
50
TOMASZEWSKI ALAN
51
UKLEJA OLIVIER
52
WESOŁOWSKA MONIKA
53
WOŁYNIEC ZOSIA
54
WOŹNIAK JAKUB
55
ZYBAŁA MILENA
56
ŻELAZEK AMELIA
57
NAGLER ANTOSIA
58
CHALICKA ZUZIA
59
NASKRĘCKA AMELIA
60
WIESNER-MIESZAŁA ANIA
61
SKULSKA BLANKA
62PIĄTEK JULIA
63CZAJKOWSKALIDIA
64
ZYSNARSKA JULIA
65
MĘCIŃSKA WIKTORIA
66
IWANOWSKI KACPER
67
JĘDRAS WIKTORIA
68
RUTKA ANTONINA
69KURIATA EWA
70
DROZDA PATRYCJA
71SOFIJA H
72
POCIECHA TEO
73
STĘPIEŃ ZOSIA
74KŁAK ADAM
75
TOSIA WOŁODKO
76
FERDEK ANTOSIA
77
WOJCIECHOWSKA ALICJA
78
DROBCZYŃSKA KATARZYNA
79
ERIK SAMOSIEJ
80
SZARO MILENA

REGULAMIN

REGULAMIN

OBÓZ TANECZNO-WYPOCZYNKOWY – ŻERKÓW 2021

TERMIN: 05-14/07/2021

ORAGANIZATOR:

Uczniowski Klub Tańca Sportowego „DANCE ACADEMY”

Partner organizacyjny:

Wrocławska Akademia Tańca

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach.

Należy jednak pamiętać́, że wyjazd zbiorowy łączy się̨ z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie oraz zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Aby zapewnić́ wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę̨, ustaliliśmy niniejsze zasady postepowania podczas obozu i ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażeniem w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Zasady te każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać́.

Zasady bezpieczeństwa na Obozie Taneczno-Wypoczynkowym w Żerkowie

05-14/07/2021 uwzgledniające stan zagrożenia epidemicznego.

1. Uczestnik kolonii w dniu wyjazdu musi być́ zdrowy.

2. Uczestnik w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu obozu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę̨ muszą być́ zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz muszą oświadczyć́, że nie zamieszkiwały z osobą przebywającą̨ na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4. Osoby odprowadzające dziecko nie mogą̨ wchodzić́ do autokaru.

5. Rodzice/opiekunowie prawni są̨ zobowiązani zaopatrzyć́ uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

6. Uczestnik podczas obozu zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego (co najmniej 2 m), w tym podczas korzystania z urządzeń́ sanitarnych, wspólnych pomieszczeń́, stołówek, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wzmożonej higieny:

* przed wejściem do ośrodka oraz do pomieszczeń́ wspólnych należy zdezynfekować́ ręce płynem do dezynfekcji,

* należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

*zaleca się̨, by uczestnicy wypoczynku nie odwiedzali się̨ w innych pokojach.

8. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika kolonii są̨ zobowiązani udostępnić́ numery telefonów lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację kadry wychowawczej z nimi.

(telefony wpisane powinny być na karcie obozowej)

9. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są̨ do niezwłocznego do 12 godzin – odbioru dziecka z kolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższoną temperatura, kaszel, katar, duszności), decyzję taką wydaje ratownik medyczny odpowiedzialny  za bezpieczeństwo dzieci na obozie.

10. Odwiedziny uczestnika są̨ dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, po uprzednim ustaleniu tego z kierownikiem wypoczynku. Osoby odwiedzające muszą być́ zdrowe, bez objawów infekcji oraz muszą zachować́ reżim sanitarny (tj. osłaniać́ nos i usta, stosować́ rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować́ ręce).

11. Rodzice/opiekunowie prawni akceptując niniejszy regulamin oświadczają̨, że wyrażają̨ zgodę̨ na pomiar temperatury ciała dzieci.

12. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zdanie podpisane karty obozowej, która jednocześnie jest umową zawartą pomiędzy rodzicem a organizatorem i w której to zapisane jest „akceptuję regulamin zawarty na stronie internetowej organizatora”

II. Zasady organizacyjne

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować́ się̨ poleceniom kadry (kierownikom, wychowawcom, instruktorom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych.

2. Podczas trwania obozu, od momentu wyjazdu do powrotu, uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować́ się̨ do postanowień́ przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m. in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się̨ po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostają̨ zapoznani na początku obozu.

4. Uczestnicy nie mogą̨ bez zgody wychowawców oddalać́ się̨ z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć́. Zobowiązani są̨ również̇ do zachowywania się̨ zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.30. W trakcie trwania ciszy nocnej obowiązuje zakaz odwiedzin uczestników w innych pokojach.

6. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez uczestnika podczas trwania obozu lub pozostawione przez niego po zakończeniu obozu w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie u wychowawcy.

8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą̨ korzystać́ ze sprzętu sportowego.

9. Uczestnicy zobowiązani są̨ do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice są̨ odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko i zobowiązują̨ się̨ je pokryć́.

10. W stosunku do uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, kary sportowe (pompki, przysiady itp.) czy powiadomienie rodziców.

Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podroży zostaną̨ obciążeni rodzice/opiekunowie prawni.

11. Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych, że dzieci posiadające telefony komórkowe podczas trwania wypoczynku mają obowiązek je deponować́ u wychowawcy grupy podczas całego pobytu. Wyznaczony czas na użytkowanie telefonów lub innych urządzeń służących do rozmów na odległość lub łączenia się z internetem to czas sjesty.

12. Poza sjestą, w przypadku chęci uczestnika do rozmowy z rodzicem lub opiekunem prawnym, każdy uczestnik obozu może poprosić wychowawcę o użyczenie swojego telefonu – prośba ta zostanie zawsze spełniona w czasie 9/00-19/00 (za wyjątkiem czasu w trakcie zajęć programowych)

13. W przypadku, kiedy ratownik medyczny uzna, że sytuacja zdrowotna dziecka wymaga natychmiastowego kontaktu z rodzicem – kontakt taki będzie wykonany bez względu ba porę dnia i nocy.

Uwaga:

Rodzice zobowiązani są̨ do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do osobistego odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się̨ z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się̨ je przestrzegać́ – podpis złożony na karcie obozowej.

Oświadczam, że wyrażam zgodę̨ na umieszczanie zdjęć́ i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas trwania wypoczynku w materiałach reklamowych i na stronie internetowej organizatora i partnera organizatora wypoczynku -– podpis złożony na karcie obozowej.

 

DOKUMENTY

KARTA KOLONIJNA  BĘDĄCA UMOWĄ – DO POBRANIA – FORMAT JPG – 2 STRONY

Proszę pobrać ,wypełnić i przesłać skan na adres: biuro@akademia-taniec.pl do końca maja 2021 roku. – oryginał prosimy o zdanie w dniu wyjazdu do Ratownika Medycznego

instrukcja pobrania karty kwalifikacyjnej  – na dole pod stroną 2

 

KARTA KOLONIJNA – INSTRUKCJA POBRANIA

najeżdżamy kursorem myszki na stronę I karty , klikamy prawym przyciskiem , wybieramy opcję zapisz jako – zapisujemy na pulpicie własnego komputera i potem drukujemy. To samo robimy ze stroną nr 2.

W przypadku trudności lub  wygody, można wysłać na adres biuro@akademia-taniec.pl, krótką treść : ” proszę o kartę” – wtedy prześlemy na maila kartę w formacie pdf.

 

OPINIA STRAŻY POŻARNEJ - DO WGLĄDU
OBÓZ POD KONTROLĄ KURATORIUM
NR ZGŁOSZENIA:
[12538/DOL/L-2021]

 

 

KADRA

KIEROWNICTWO OBOZU

 •  Grzegorz Kijkowski : 515-298-003
 • Elżbieta Kwaśnik – Kijkowska :515-298-001

Z-ca Kier. , wychowawca/instruktor

 • Justyna Łukasiewicz : 785-898-302

Kierownik grupa Legnica/ wychowawca

 • Janusz Narajewski : 721-778-721

wychowawca/instruktor 

 • Jakub Konarzewski :605 – 839-448

wychowawca/instruktor

 • Zuzanna Budkiewicz: 695-320-545

wychowawca

 • Paweł Janoś: 733669239
 •  
 • wychowawca/KIEROWNIK

  • Elżbieta Kwaśnik-Kijkowska: 515-298-001

trenerzy grup sportowych:

 • Grzegorz Kijkowski
 • Bartosz Lorek
 • Kacper Rutka

RATOWNIK MEDYCZNY

 • Robert Kaczmarek: 721-461-421
 •  
 • Cała kadra to wykwalifikowani wychowawcy z dokumentami zatwierdzonymi przez Kuratorium Oświaty . 
 • Nasza kadra – to sprawdzony i zgrany team , który od wielu lat sprawia, że nasze obozy są wyjątkowe i bezpieczne

 

PROGRAM

(program zmodyfikowany jest do sytuacji zdrowotnej w Polsce – i skonstruowany tak aby zapewnić uczestnikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i minimalizując kontakty z większą grupą ludzi z zewnątrz)

Zastrzegamy sobie zmianę każdego punktu programu w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju, naszej inwencji obozowej, samopoczucia dzieci, warunków pogodowych i innych , które uznamy za stosowne aby urozmaicić i uatrakcyjnić pobyt uczestników na naszym obozie.

5 lipca – poniedziałek – dzień wyjazdu

 • wyjazd – godzina – patrz odprawa
 • przyjazd do Żerkowa – patrz odprawa
 •  obiad
 • zakwaterowanie, podział na grupy wychowawcze i taneczne
 • zebranie prywatnych telefonów od uczestników i zdeponowanie ich u Wychowawców. Telefony będą wydawane każdego dnia podczas sjesty. Przez cały czas , każde dziecko w każdej chwili jeżeli zwróci się do wychowawcy będzie mogło zadzwonić do Rodziców. Każdy Rodzic, w każdej chwili w godzinach 9/00-19/00 może dzwonić do wychowawcy i zostanie połączony z dzieckiem – chyba, że będziemy w trakcie zajęć tanecznych – wtedy takiej możliwości nie będzie – oddzwonimy zaraz po zajęciach. Rozmowy łączymy do godziny 19/00. Kochani Rodzice, proszę pamiętać – jeżeli będzie się działo coś niepokojącego, co będzie wymagało kontaktu z Państwem – proszę być pewnym – zadzwonimy nawet o 2 w nocy. Życzmy sobie, aby nigdy takiej sytuacji nie było . Organizujemy  obozy od 21 lat – i zawsze wszyscy wracali cali, zdrowi i zadowoleni i I TEGO SIĘ TRZYMAJMY.)

 •  kolacja
 • czas na rozpakowanie walizek
 •  wieczorna toaleta
 • cisza nocna
 •  
 •  
 • 6 lipca – wtorek
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja lub kręgielnia
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja lub kręgielnia
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – piżama party
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 • 7 lipca – środa
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja lub sklep
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen lub integracja lub sklep
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – disco polo party
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 • 8 lipca – czwartek
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/30 – 13/45 – wyjazd do Jarocina (ewentualna zmiana planów związanych z pogodą)
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia lub zajęcia kreatywne
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia lub zajęcia kreatywne
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – grill dziki zachód
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 •  
 • 9 lipca – piątek
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – zajęcia taneczne lub basen lub sklep
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – zajęcia taneczne lub basen lub sklep
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen lub sklep lub kręgielnia
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen lub sklep lub kręgielnia
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – seans filmowy
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 • 10 lipca – sobota
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen lub zawody sportowe
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen lub zawody sportowe
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/30 – 22/00 – wesele obozowe
 • 22/00 – wieczorna toaleta
 • 23/00 – cisza nocna
 •  
 • 11 lipca – niedziela
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-13/45 – kościoł dla chętnych, wyjście na lody, czas wolny
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – you can dance
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 •  
 • 12 lipca – poniedziałek
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – zajęcia taneczne lub basen lub kręgielnia
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia
 • 16/15 – 17/30 – zajęcia taneczne lub basen
 • 17/45 – 18/45 – zajęcia taneczne lub basen
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – wybory miss i mistera
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 •  
 • 13 lipca – wtorek
 • 8/15 – 9/00 – pobudka, poranna toaleta
 • 9/00 – 10/00 – śniadanie 
 • 10/00 – 10/30 – przygotowanie do zajęć lub innych form spędzania czasu
 • 10/30-11/45 – próby generalne do gali wieczornej
 • 11/45 – 12/00 – przerwa
 • 12/00 – 13/45 – próby generalne do gali wieczornej
 • 13/45 – 14/00 – przerwa
 • 14/00 – 14/40 – obiad
 • 14/40 – 16/15 – przerwa poobiednia i czas na pakowanie walizek
 • 16/15 – 18/45 – zielona noc – NIESPODZIANKA!
 • 19/00 – 19/40 – kolacja
 • 19/45 – 20/15 – szykowanie się do programu wieczornego
 • 20/15 – 21/45 – WIECZORNA GALA POKAZOWA
 • 21/45 – wieczorna toaleta
 • 22/30 – cisza nocna
 •  
 • 14 lipca – środa – DZIEŃ WYJAZDU
 • 9/00 – 10/30 – pobudka, poranna toaleta, pakowanie
 • 11/00 – 11/30 – śniadanie
 • 11/30 – 12/30 – pakowanie walizek, odprawa
 • 12/30 – wyjazd z Żerkowa
 • 14/30 – 15/00 – planowana godzina przyjazdu do Wrocławia
 •