OD 2 STYCZNIA, ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z GRAFIKIEM.

*Przypominamy o uregulowaniu opłaty za miesiąc grudzień. Wg regulaminu, czesne miesięczne jest stałe i niezależne od obecności. Opłata dotyczy miejsca w  grupie.